2.2. Barem pentru evaluarea dosarelor de candidatura pentru masterat

 

 1. [sectiunea A „Informatii personale” nu are corespondenta in baremul de evaluare]

 

 1. Studii: 0 - 20 de puncte

Se calculeaza media pentru studiile efectuate de candidat, luandu-se in considerare mediile anuale ale studiilor de licenta si, acolo unde este cazul, a studiilor postuniversitare, cu o pondere de 70% in media finala si, dupa caz, mediile obtinute la examenele de licenta si la sustinerea dizertatiei/examenului final pentru studiile postuniversitare, cu o pondere de 30% in media finala. Se obtine o nota intre 1 si 10. Nota obtinuta se inmulteste cu 2 si, dupa inmultire, se rotunjeste la cel mai apropiat intreg pentru a obtine punctajul corespunzator sectiunii B.

NOTA: pentru studiile de masterat nu se iau in considerare studiile preuniversitare ale candidatului.

 

 1. Limbi straine: 0 - 5 puncte

Se acorda un punctaj intre 0 si 5 puncte in functie de gradul de cunoastere a limbilor straine relevante pentru institutiile de invatamant superior pe care candidatul intentioneaza sa le urmeze. Se acorda:

§         5 puncte – candidatul are studii in respectiva limba straina, are certificat de traducator pentru respectiva limba straina sau aprecierea proprie a candidatului (calificativele 1 sau 2) este puternic sustinuta de alte dovezi in afara certificatelor (cum ar fi - activitate profesionala/extracurriculara in respectiva limba straina, publicatii in respectiva limba straina);

§         3 puncte - aprecierea proprie a candidatului (mai putin de calificativul 2) este sustinuta de certificate de absolvire a unor cursuri de limbi straine;

§         1 punct – candidatul isi apreciaza cunostintele de limbi straine cu calificativele 1 sau 2, fara sa prezinte certificate de absolvire a unor cursuri;

§         0 puncte - aprecierea proprie a candidatului este 3, 4 sau 5 pentru limbile straine relevante si nu exista in dosar nici un certificat de absolvire a unor cursuri de limbi straine.

NOTA: grila de punctaj din dosarul de candidatura este 1 – excelent, 2 – foarte bine, 3 – bine, 4 – mediu, 5 – cunostinte de baza. In cadrul CN 2004 si CN 2005, unii candidati au inversat punctajele, considerand ca punctajul 5 este punctajul maxim. Nu este permis evaluatorilor sa „corecteze” aceasta eroare a candidatilor, aceasta neputand decat sa fie intuita.

 

 1. [sectiunea D „Teste si atestate” nu are corespondenta in baremul de evaluare, informatiile din cadrul acestei sectiuni contand doar la bonusuri - a se vedea, mai jos, punctul DD]

 

 1. Experienta profesionala: 0 - 20 puncte

Se acorda intre 0 si 15 puncte pentru experienta profesionala:

§         intre 10 si 15 puncte daca a avut responsabilitati manageriale, a coordonat oameni si resurse;

§         intre 5 si 9 puncte daca responsabilitatile avute indica o evolutie in cariera (evolutie in cariera adaptata domeniului de activitate si a cerintelor mediului profesional respectiv);

§         intre 1 si 4 puncte daca responsabilitatile avute indica o stagnare sau candidatul a schimbat frecvent tipurile de activitati (evolutie in cariera adaptata domeniului de activitate si a cerintelor mediului profesional respectiv).

Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru activitate desfasurata in administratia publica:

§         5 puncte daca a avut/are calitatea de functionar public (conform Legii 188/1999);

§         3 puncte daca a avut/are calitatea de angajat contractual;

§         1 punct daca a fost intern/voluntar in administratia publica.

 

 1. Activitati extra-profesionale/extra-curriculare: 0 - 13 puncte

Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru implicarea in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri etc.:

§         5 puncte daca a cumulat cel putin 2 ani de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri etc.;

§         3 puncte daca a cumulat cel putin 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri etc.;

§         1 punct daca a fost implicat intamplator in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri etc.

 

Se acorda intre 0 si 3 puncte pentru rol de coordonare de echipe/gestionare de resurse:

§         3 puncte daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse pentru mai mult de 6 luni de zile;

§         1 punct daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse accidental sau pentru mai putin de 6 luni de zile.

 

Se acorda, in functie de aprecierea evaluatorului intre 0 si 5 puncte pentru publicatii de specialitate:

§         5 puncte pentru carti publicate si articole aparute in reviste de specialitate (inclusiv in co-autorat);

§         3 puncte pentru cel putin o carte publicata (inclusiv in co-autorat);

§         1 punct pentru publicatii sporadice in reviste de specialitate (inclusiv in co-autorat).

 

 1. Premii si distinctii obtinute, rezultate la concursuri sau olimpiade: 0 - 2 puncte

Se acorda intre 0 si 2 puncte in functie de aprecierea evaluatorului cu privire la capacitatea academica a candidatului, reflectata prin castigarea de premii si distinctii sau obtinerea de rezultate foarte bune la concursuri desfasurate in timpul studiilor de licenta sau master:

§         2 puncte pentru rezultate foarte bune (premii si mentiuni) obtinute prin prezentarea de lucrari in cadrul unor manifestari stiintifice, sau la concursuri de nivel international;

§         1 punct pentru rezultate foarte bune (premii si mentiuni) obtinute prin prezentarea de lucrari in cadrul unor manifestari stiintifice, sau la concursuri de nivel national SAU pentru participarea cu prezentarea de lucrari in cadrul unor manifestari stiintifice, sau la concursuri de nivel international.

 

 1. [sectiunea H „Optiuni ale candidatului” nu are corespondenta in baremul de evaluare; de asemenea, tabelul „Lista cu universitatile la care doriti sa candidati” nu are corespondenta in baremul de evaluare]

 

 1. Eseuri: 0 – 30 de puncte

Eseu 1: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:

§         implinirile sunt rezultatul eforturilor proprii si nu exclusiv a unor conjuncturi externe (intre 0 si 2 puncte);

§         implinirile au avut ca rezultat cresterea si dezvoltarea persoanei (dobandirea de noi competente, schimbari de atitudini, construirea unei noi viziuni despre viata) (intre 0 si 2 puncte).

Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.

 

Eseu 2: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:

§         reflecta o intelegere a rolului sectorului public (intre 0 si 1 punct);

§         argumenteaza rolul sau in reforma sistemului public (intre 0 si 1 punct);

§         reflecta argumentat hotararea de a urma o cariera in sectorul public (intre 0 si 2 puncte).

Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.

 

Eseuri: Se evalueaza modul in care eseul, corelat cu alte sectiuni ale dosarului de candidatura, reflecta competentele existente sau potentiale ale candidatului:

 

Nr.

Competenta

(denumire si definitie*)

Indicatori

Instrument /metoda de evaluare

Grila de evaluare

in mare masura

in mica masura

nu sunt reflectate

1

COMUNICARE - in scris

(competenta/capacitatea de a furniza in mod logic, coerent si eficient informatii relevante pe o tema data)

 Vocabular bogat si adecvat

Evaluarea eseurilor

2 puncte

1 punct

0 puncte

Exprimare clara si coerenta a ideilor

Evaluarea eseurilor

Informatii/exemple relevante

Evaluarea eseurilor

2

ADAPTABILITATE/

FLEXIBILITATE

(competenta/capacitatea de a adapta modul de gandire,  comportamentul, atitudinea la conditii schimbatoare din mediu)

Intelegerea si acceptarea diversitatii

Evaluarea eseurilor

3 puncte

2 punct

0 puncte

Proactivitate in gestionarea in mod eficient a schimbarii

Evaluarea eseurilor

Expunere la medii noi

Evaluarea dosarului in ansamblu

3

MULTIDISCIPLINARITATE

(competenta/capacitatea de a intelege, invata si actiona in mai multe arii/domenii de expertiza)

Cunostinte/exemple din mai multe domenii de specialitate

Evaluarea eseurilor

3 puncte

2 punct

0 puncte

Studii/experiente/interese in mai multe discipline

Evaluarea dosarului in ansamblu

4

CAPACITATEA DE ANALIZA SI LUARE A DECIZIILOR

(competenta/capacitatea de a gandii in mod logic, realist si de a lua decizii rationale, mature)

Gandire critica/analitica

Evaluarea eseurilor

3 puncte

2 punct

0 puncte

Maturitate in gandire

Evaluarea eseurilor

Luarea si implementarea deciziilor

Evaluarea dosarului in ansamblu

5

LEADERSHIP/ POTENTIAL DE LIDER

(competenta/capacitatea de a actiona si influenta in mod etic mediul cu scopul de a obtine rezultate performante)

Initiativa

Evaluarea eseurilor

3 puncte

2 punct

0 puncte

Capacitate de influentare

Evaluarea dosarulu  in ansamblu

Orientare spre rezultat performant/excelenta

Evaluarea dosarului in ansamblu

6

LUCRU IN ECHIPA

(competenta/capacitatea de a obtine rezultate bune in cadrul unei echipe care actioneaza pentru indeplinirea unui scop comun tuturor membrilor sai)

Constientizarea avantajului de a lucra in echipa

Evaluarea eseurilor

2 puncte

1 punct

0 puncte

Dorinta de a lucra in echipa

Evaluarea eseurilor

Sprijin pentru colegii de echipa

Evaluarea eseurilor

 

 1. Scrisori de recomandare: 0 - 3 puncte

Se acorda intre 0 si 3 puncte in functie de reflectarea in scrisoarea de recomandare a aptitudinilor si competentelor care sunt reflectate si de alte sectiuni ale dosarului de evaluare (eseu, experienta profesionala, activitati extra-curriculare etc.).

NOTA: In situatia in care scrisorile de recomandare nu se afla in dosarul pe care il evaluati, se vor acorda 0 puncte.

 

 1. Impresia generala asupra dosarului de candidatura: 0 - 7 puncte

Vor fi luate in considerare:

§         logica si coerenta demersului de candidatura, exprimat in modul de alcatuire al dosarului de candidatura;

§         corespondenta logica intre sectiunile dosarului de candidatura;

 

 1. Bonusuri: 0 - 17 puncte
 1. Studii si burse de studiu in strainatate (sectiunea B din formularul dosarului de candidatura):
  1. 2 puncte daca a beneficiat de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate, cu exceptia burselor finantate integral din fonduri publice romanesti si acordate de autoritati sau institutii publice din Romania;
  2. daca a beneficiat de mai mult de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate, in conditiile de la pct. a, se acorda cate 1 punct pentru fiecare bursa in plus fata de prima, dar nu mai mult de 5 puncte fata de cele 2 obtinute la pct. a.

 

 1. Teste si atestate (sectiunea D din formularul dosarului de candidatura): se puncteaza cu 1 punct fiecare certificat deja obtinut, daca este relevant/solicitat de universitatea/universitatile la care candidatul a aplicat/doreste sa aplice, dar nu mai mult de 7 puncte.

ATENTIE: aceste bonusuri se acorda DOAR candidatilor care nu sunt deja acceptati la o institutie de invatamant superior din strainatate si se acorda ALTERNATIV cu pct. 3 de mai jos.

 

 1. Acceptarea la o institutie de invatamant superior din strainatate:
  1. se puncteaza cu 7 puncte candidatul care este deja acceptat la o institutie de invatamant superior din strainatate recunoscuta, prezenta pe lista de universitati de prestigiu aprobata de Comisia BSGR pentru CN 2006;
  2. se puncteaza cu 3 puncte candidatul care este deja acceptat la o institutie de invatamant superior din strainatate, care nu este prezenta pe lista de universitati de prestigiu aprobata de Comisia BSGR pentru CN 2006.

ATENTIE: acest bonus se acorda ALTERNATIV cu pct. 2 de mai sus.

 

 1. Obtinerea de premii si distinctii, rezultate la concursuri sau olimpiade (inclusiv mentiuni) in timpul studiilor preuniversitare se puncteaza cu:
  1. 3 puncte daca au fost primite la concursuri de nivel international (nu se acorda in situatia in care candidatul doar a participat la asemenea activitati);
  2. 1 punct, daca au fost primite la concursuri de nivel national (nu se acorda in situatia in care candidatul doar a participat la asemenea activitati).

 

EE.                           Penalizari: 0 - 10 puncte

Situatii:

§         dosarul de candidatura este completat neingrijit;

§         eseurile contin greseli gramaticale, de sintaxa sau improprii limbii romane academice.

NOTA: Candidatul nu poate fi penalizat pentru aspectul neingrijit sau erorile din scrisorile de recomandare depuse.